Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

Nazwa Wartość

Budynek szkoły 684672,00 zł

Boisko 444752,61 zł

Ogrodzenie   17987,52 zł

Plac zabaw 139173,27 zł

Pozostałe środki trwałe 298102,39 zł

PDF (534 KB)

Majątek placówki (stan na 31 grudnia 2018)