Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2019-10-21 21:51:13


PDF (289 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pomoce dydaktyczne)Data dodania: 2019-10-07 20:55:32


PDF (117 KB)

Projekt umowy (pomoce dydaktyczne)


PDF (147 KB)

Oświadczenie (pomoce dydaktyczne)


PDF (202 KB)

Formularz ofertowy (pomoce dydaktyczne)


ZIP (436 KB)

Zapytanie ofertowe oraz załącznik (pomoce dydaktyczne)


PDF (79 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (pomoce dydaktyczne)


PDF (207 KB)

Zarządzenie 10/17/18


PDF (203 KB)

Zarządzenie 9/17/18


PDF (198 KB)

Zarządzenie 8/17/18


PDF (336 KB)

Zarządzenie 7/17/18


PDF (2 221 KB)

Zarządzenie 6/17/18


PDF (442 KB)

Zarządzenie 5/17/18


PDF (410 KB)

Zarządzenie 4/17/18


PDF (367 KB)

Zarządzenie 3/17/18


PDF (351 KB)

Zarządzenie 2/17/18


PDF (242 KB)

Zarządzenie 1/17/18


PDF (300 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (okna)


PDF (294 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kotły gazowe)


PDF (173 KB)

Uszczegółowienie specyfikacji (wymiana kotłów)


DOC (78 KB)

Projekt umowy (kotły gazowe)


DOCX (23 KB)

Oświadczenie (kotły gazowe)


DOCX (24 KB)

Formularz ofertowy (kotły gazowe)


PDF (4 698 KB)

Zapytanie ofertowe (kotły gazowe)


PDF (1 007 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (kotły gazowe)


DOCX (23 KB)

Protokół odbioru roboty budowlanej (wymiana okien)


DOCX (24 KB)

Projekt umowy (wymiana okien)


PDF (148 KB)

Przedmiar robót (wymiana okien)


DOCX (22 KB)

Oświadczenie (wymiana okien)


DOCX (24 KB)

Formularz ofertowy (wymiana okien)


PDF (1 724 KB)

Zapytanie ofertowe (wymiana okien)


PDF (488 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (wymiana okien)Data dodania: 2019-07-18 13:38:04Data dodania: 2019-05-15 15:01:01


PDF (124 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK 


PDF (71 KB)

Ogłoszenie wyboru oferty Aktywna Tablica


PDF (496 KB)

Oświadczenie Załącznik 3


PDF (547 KB)

Formularz ofertowy Załącznik 2


PDF (422 KB)

Załącznik nr 1 Zadanie 7


PDF (430 KB)

Załącznik nr 1 Zadanie 6


PDF (432 KB)

Załącznik nr 1 Zadanie 5


PDF (424 KB)

Załącznik nr 1 Zadanie 4


PDF (472 KB)

Załącznik nr 1 Zadanie 3


PDF (423 KB)

Załącznik nr 1 Zadanie 2


PDF (428 KB)

Załącznik nr 1 Zadanie 1


PDF (498 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (659 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (531 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu 


PDF (583 KB)

Zapytanie ofertowe 


PDF (146 KB)

Przedmiar Korytarze


PDF (153 KB)

Przedmiar Pokój nauczycielski Sale


PDF (543 KB)

Projekt umowy


PDF (59 KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty


PDF (409 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (439 KB)

Wzór umowy (załączniki 5)


PDF (165 KB)

Przedmiar robót (załączniki 4)


PDF (464 KB)

Protokół odbioru roboty budowlanej (załączniki 3)


PDF (468 KB)

Wzór oświadczenia Wykonawcy (załączniki 2)


PDF (578 KB)

Wzór formularza ofertowego (załączniki 1)


PDF (670 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (530 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (587 KB)

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 21

PDF (498 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 21


PDF (239 KB)

Załącznik


PDF (206 KB)

Załącznik


PDF (202 KB)

Załącznik


PDF (202 KB)

Załącznik


PDF (203 KB)

Załącznik


PDF (205 KB)

Załącznik


PDF (207 KB)

ZałącznikData dodania: 2012-02-08 11:02:31
Autor: Sebastian Pytlik


PDF (255 KB)

Przetarg o gostawę gazu. Ogłoszenie znajduje się także pod adresem:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37756&rok=2012-02-08


PDF (345 KB)

ZARZĄDZENIE NR 1/16/17 w sprawie obowiązków wychowawców i nauczycieli w związku z rozpoczęciem roku szkolnego


PDF (361 KB)

ZARZĄDZENIE NR 2/16/17 w sprawie prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji szkolnej


PDF (330 KB)

ZARZĄDZENIE NR 3/16/17 w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników obowiązujących


PDF (198 KB)

ZARZĄDZENIE NR 4/16/17 w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego


PDF (340 KB)

ZARZĄDZENIE NR 5/16/17 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych


PDF (179 KB)

Zarządzenie w sprawie Rocznego Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli


PDF (511 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia kosztu obiadu.


PDF (505 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Pracy.


PDF (138 KB)

Zarządzenie w sprawie obowiązków wychowawców i nauczyciel.


PDF (150 KB)

Zarządzenie w sprawie prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji szkolnej.


PDF (205 KB)

Zarządzenie w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.


PDF (130 KB)

Zarządzenie w sprawie organizacji nadzoru pedagogiczneg.


PDF (136 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć.


PDF (208 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury korzystania z telefonów komórkowych.


PDF (205 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego.


PDF (207 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania darmowych podręczników.


PDF (209 KB)

Zarządzenie w sprawie powołania szkolnych komisji konkursowych. 


PDF (77 KB)

Zarządzenie w  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (223 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu bawialni


PDF (123 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia kosztu obiadu oraz regulaminu stołówki


PDF (121 KB)

Zarządzenie w sprawie prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji szkolnej


PDF (118 KB)

Zarządzenie w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego


PDF (117 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć


PDF (120 KB)

Zarządzenie w sprawie powołania szkolnych komisji konkursowych w konkursach przedmiotowych


PDF (23 KB)

Zarządzenie w sprawie skontrum w bibliotece szkolnej


PDF (28 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia schludnego stroju uczniowskiego.


PDF (15 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia kosztu obiadu.


PDF (66 KB)

Zarządzenie 6/11/12 w sprawie organizacji roku szkolnego


PDF (83 KB)

Zarządzenie 8/11/12 w sprawie powołania zespołów ds. planowania i koordynacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczenj


PDF (48 KB)

Zarządzenie 9/11/12 w sprawie regulaminu zasad udzeilania rejestracji i rozliczania zaliczek


PDF (157 KB)

Zarządzenie 1/12/13 w sprawie obowiązków wychowawców i nauczycieli


PDF (300 KB)

Zarządzenie 2/12/13 w sprawie prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji szkolnej


PDF (96 KB)

Zarządzenie 3/12/13 w sprawie zbiorów biblioteki szkolnej


PDF (77 KB)

Zarządzenie 4/12/13 w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników


PDF (77 KB)

Zarządzenie 5/12/13 w sprawie organizacji nadzoru pedagogiczengo


PDF (77 KB)

Zarządzenie 7/12/13 w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli


PDF (100 KB)

Zarządzenie 8/12/13 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych


PDF (62 KB)

Zarządzenie 9/12/13 w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem


PDF (665 KB)

Statut szkoły obowiązujący od 6 listopada 2012


PDF (645 KB)

Statut szkoły z dnia 14 grudnia 2010r.